พลาสติกชีวภาพ (BIOPLASTICS)

พลาสติกชีวภาพ คือ พลาสติกประเภทหนึ่งที่ทำจากทรัพยากรตามธรรมชาติและประโยชน์ที่สำคัญของพลาสติกชีวภาพคือการไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ พลาสติกชีวภาพมีความยั่งยืน ส่วนใหญ่เสื่อมสลายทางชีวภาพและย่อยสลายตามธรรมชาติ

เมื่อไม่นานมานี้ พลาสติกชีวภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งานหลายประเภทเพราะนำไปใช้ได้หลากหลายแบบรวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาโลกเกี่ยวกับขยะพลาสติก นอกจากนี้ พลาสติกชีวภาพปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากเมื่อเทียบกับพลาสติกแบบดั้งเดิมตลอดอายุการใช้งาน

บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ได้รับการพิจารณาว่ามีจุดเด่นในการตอบสนองต่อวิกฤตภาวะโลกร้อนโดยปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยและผู้ผลิตชั้นนำด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ อย่างเช่น แป้ง (starch) หรือน้ำตาล
เราช่วยสนับสนุนระบบนิเวศน์เชิงเกษตรกรรมในท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น ส่วนในเชิงกลยุทธ์ บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับห่วงโซ่การผลิตและลดการใช้วัตถุดิบที่มาจากปิโตรเลียม บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ใช้สารประกอบแบบใหม่เพื่อช่วยลดต้นทุนและจำกัดการเสื่อมสภาพของสารประกอบพลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพ (BIOBASED PLASTICS)


พลาสติกชีวภาพทั้งหมดจัดเป็นวัสดุชีวภาพที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนแทนการใช้วัตถุดิบจากปิโตรเลียม พลาสติกชีวภาพไม่จำเป็นต้องย่อยสลายหรือเสื่อมสภาพทางชีวภาพ แต่จำเป็นต้องวิเคราะห์วงจรชีวิตทั้งหมดของพลาสติกชีวภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดการใช้ทรัพยากรฟอสซิล

พลาสติกแบบย่อยสลายได้ (COMPOSTABLE PLASTICS)


พลาสติกแบบย่อยสลายได้อาจทำจากวัสดุชีวภาพหรือปิโตรเลียม และได้รับการออกแบบให้แตกตัวโดยจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารตามธรรมชาติอย่างเช่น ชีวมวล (biomass) คาร์บอนได้ออกไซด์และน้ำ สารประกอบแบบย่อยสลายทางชีวภาพของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ได้รับการรับรองด้านการย่อยสลายและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ EN13432 และ ASTM D640

เราทำการตลาดภายใต้แบรนด์ BIONEXTMเรานำเสนอ TX-series ซึ่งผลิตจากเทอร์มอพลาสติกสตาร์ช (thermoplastic starch) (TSP) ที่ปริมาณ TPS 40% ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ในอีกทางหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ TB-Series ประกอบด้วยสารช่วยผสมแร่ธาตุ (mineral compatibilizer) ที่นำเสนอคุณสมบัติเชิงกลที่โดดเด่น

BIONEXTMของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองและมีสมรรถนะสูงซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับอุปกรณ์การผลิตแบบดั้งเดิม

LEARN ABOUT OUR COMPOSTABLE COMPOUNDS

สารประกอบชีวมวล (BIOMASS COMPOUNDS)


บริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ เข้าร่วมกับการพัฒนาพลาสติกชีวมวลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลาสติกแบบย่อยสลายได้ พลาสติกชีวมวลเหมาะมากสำหรับระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมการรีไซเคิลมากกว่าการย่อยสลาย สารพอลีโอเลฟินส์รวมกับสารเติมแต่งชีวมวลจะช่วยลดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์และลดผลกระทบของพลาสติกผลิตจากปิโตรเลียม สารประกอบและมาสเตอร์แบตซ์ของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ได้รับการพิจารณาว่าเป็นวัสดุไม่เสื่อมสภาพทางชีวภาพและสามารถนำไปรีไซเคิลได้เช่นเดียวกับการจัดการขยะพลาสติกแบบดั้งเดิม

LEARN ABOUT OUR BIOMASS COMPOUNDS