มาสเตอร์แบตซ์ป้องกันรังสียูวี


มาสเตอร์แบตซ์ป้องกันรังสียูวีเหมาะสำหรับการเพิ่มความทนทานให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้งานกลางแจ้ง รังสียูวีจากแสงแดดจะเร่งการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์และลดความแข็งแรงเชิงกลรวมทั้งทำให้สีซีดจาง มาสเตอร์แบตซ์ป้องกันรังสียูวีของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ได้รับการพัฒนาโดยใช้สารเติมแต่งสมรถถนะสูงที่เพิ่มความเสถียรต่อแสงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสมรรถนะที่เหมาะสมด้านความเสถียรต่อแสง ความเสถียรต่อความร้อนและการดูดซึมน้ำต่ำ

Product name Description TDS SDS ETC
UX-120 High performance UV-Barrier masterbatch polyethylene (PE) carrier