มาสเตอร์แบตซ์ลดความมันวาว


มาสเตอร์แบตซ์ลดความมันวาวได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับแต่งผิวของผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อลดความมันวาวหรือเพิ่มความต้านทานการขีดข่วน มาสเตอร์แบตซ์ลดความมันวาวของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์กระจายตัวดีและลดความมันวาวอย่างสม่ำเสมอบนผิวผลิตภัณฑ์โดยไม่มีตำหนิ ในการผลิตฟิล์ม การใช้มาสเตอร์แบตซ์ลดความมันวาวในปริมาณสูงจะช่วยปรับรูปพรรณของผิวฟิล์มและทำให้ผิวเรียบและการสัมผัสที่อ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับการใช้งานในการขึ้นรูปแบบเป่าฟิล์ม (blown film) การอัดขึ้นรูป (extrusion) และการฉีดขึ้นรูป (injection molding)

Product name Description TDS SDS ETC
MX-110 Matting additive masterbatch polyethylene (PE) carrier