สารประกอบระบายอากาศ


สารประกอบระบายอากาศทำให้ฟิล์มเรียบและระบายอากาศได้สูง มีความแข็งแรงต่อแรงกระแทกหลังการจัดระเบียบ ผลิตด้วยพอลิเอทิลีนและประกอบด้วยความเข้มข้นสูงของอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตที่กระจายตัวในช่วงแคบ ซึ่งช่วยส่งเสริมการซึมผ่านของไอน้ำแต่ยังคงป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ ได้รับการออกแบบสำหรับการผลิตในการอัดรีดแบบฟิล์มชั้นเดียวหรือหลายชั้น

Product name Description TDS SDS ETC
BX-6001 Breathable compounds with polyethylene (PE) carrier