มาสเตอร์แบตซ์ลื่น


ได้รับการออกแบบเพื่อปรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (COF) ของฟิล์มพอลิโอเลฟินส์ให้ต่ำลงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ สารเติมแต่งแบบลื่นจะช่วยลดปัญหาการทำงานที่มักเกิดขึ้นในการผลิตฟิล์มพอลิโอเลฟินส์ด้วยการลดแรงต้านทานระหว่างฟิล์มกับเครื่องจักร นอกจากนี้ เม็ดมาสเตอร์แบตซ์ลื่นยังทำหน้าที่ป้องกันการยึดติด (anti-blocking) และต้านทานการเกิดไฟฟ้าสถิต (antistatic)

CONTACT US FOR FURTHER INQUIRY