มาสเตอร์แบตซ์ลื่น


ได้รับการออกแบบเพื่อปรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (COF) ของฟิล์มพอลิโอเลฟินส์ให้ต่ำลงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ สารเติมแต่งแบบลื่นจะช่วยลดปัญหาการทำงานที่มักเกิดขึ้นในการผลิตฟิล์มพอลิโอเลฟินส์ด้วยการลดแรงต้านทานระหว่างฟิล์มกับเครื่องจักร นอกจากนี้ เม็ดมาสเตอร์แบตซ์ลื่นยังทำหน้าที่ป้องกันการยึดติด (anti-blocking) และต้านทานการเกิดไฟฟ้าสถิต (antistatic)

Product name Description TDS SDS ETC
SX-50 Slip masterbatch polyethylene (PE) carrier
SA-0510 Slip and anti-block package polyethylene (PE) carrier
SA-1114 Slip and anti-block package polyethylene (PE) carrier