พลาสติกแบบย่อยสลายได้


พลาสติกแบบย่อยสลายได้อาจทำจากวัสดุชีวภาพหรือปิโตรเลียม และได้รับการออกแบบให้แตกตัวโดยจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารตามธรรมชาติอย่างเช่น ชีวมวล (biomass) คาร์บอนได้ออกไซด์และน้ำ สารประกอบแบบย่อยสลายทางชีวภาพของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ได้รับการรับรองด้านการย่อยสลายและเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ EN13432 และ ASTM D640

เราทำการตลาดภายใต้แบรนด์ BIONEXTMเรานำเสนอ TX-series ซึ่งผลิตจากเทอร์มอพลาสติกสตาร์ช (thermoplastic starch) (TSP) ที่ปริมาณ TPS 40% ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ในอีกทางหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ TB-Series ประกอบด้วยสารช่วยผสมแร่ธาตุ (mineral compatibilizer) ที่นำเสนอคุณสมบัติเชิงกลที่โดดเด่น

BIONEXTMของบริษัท ยูนิค โพลีเมอร์ได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองและมีสมรรถนะสูงซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับอุปกรณ์การผลิตแบบดั้งเดิม

CONTACT US FOR FURTHER INQUIRY

Product name Description TDS SDS ETC
TX-400 Compostable compounds with thermoplastic starch (TPS)
TX-300 Compostable compounds with thermoplastic starch (TPS)
TB-30 Compostable compounds with inorganic minerals
TB-10 Compostable compounds with inorganic minerals
BO-0101 Compostable compounds with no fillers
TB-10 STC Biocompostable Compound